Search

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  приступило је изради следећих одлука:

  • Одлука о радном времену угоститељских објеката
  • Одлука о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете

Основ за израду ових одлука налази се у закону о комуналним делатностима, закону о локалној самоуправи, закону о пољопривредном земљишту, закону о прекршајима  и статуту Општине Житиште.

Документа

Scroll to Top