Search

ОБАВЕШТЕЊЕ: Израђен Нацрт Локалног Антикорупцијског плана за Општину Житиште

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.

Агенција за борбу против корупције израдила је  априла 2017. године Модел ЛАП-а, и исти је ставила на располагање   свим локалним самоуправама Републике Србије, заједно са упутствима и препорукама ради израде и усвајања ЛАП-а.

Да би се ЛАП усвојио од стране Скупштине општине Житиште Председник општине Житиште  Митар Вучуревић  је образовао  посебну  Радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског плана Општине Житиште   и исти је упутила на јавну расправу која траје  од 28. 6 2017.  до 7.7. 2017. године.

Нацрт Локалног антикорупцијског плана објављен  je  на сајту општине Житиште,  а примедбе и сугестије на текст ЛАП-а, физичка и правна лица, (грађани, органи и организације) моћи ће давати преко следећег е-маила:   opstina.zitiste@gmail.com

 

Координатор Радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана за општину Житиште

Јонел Филип с.р.

 

 

Нацрт Локалног Антикорупцијског плана можете погледати ОВДЕ.

 

Документа

Scroll to Top