Search

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, III-04-404-1-32-2015

24.02.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:

Нa основу члана 149. став 10 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – Рачунари и рачунарска опрема:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top