Search

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – 2018

На основу чл. 10. Статута Општине Житиште – пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште 22/2018), члана 56. Пословника Скупштине Општине (Службени лист Општине Житиште БРОЈ 40/2016) Комисија за доделу награда и признања Скупштине Општине Житиште, а поводомпразника Општине Житиште, 12. децембра расписује следећи

 

Конкурс за доделу награда и признања

општине Житиште

1. Комисија за доделу награда и признања Општине Житиште додељује ,,Повељу Општине Житиште“, и ,,Захвалницу Општине Житиште“, и утврђује Предлог доделе звања ,,Почасног грађанина Општине Житиште“, а одлуку о додели звања може донети Скуштина Општине Житиште.

2.   За признање односно награду могу бити предложена физичка или правна лица која су остварила изузетне резултате у свом раду , а од посебног су интереса за Општину Житиште, уз напомену да се звање почасног грађанина не додељује лицима која се активно баве политиком.

3. Предлог за доделу признања Комисији могу упутити органи локалне самоуправе, органи месне самоуправе, јавне службе, организације, установе, јавна предузећа, привредна друштва, удружења грађана као и сва друга правна и физичка лица.

4. Предлог за доделу признања мора бити образложен и садржати биографске податке о предложеном кандидату, физичком или правном лицу. Предлог мора садржати разлоге, успехе, постигнућа и активности, због којих се кандидат предлаже за одређено признање .

5. Рок за доставу предлога је   30.11. 2018. Пријаве се достављају на адресу Скупштина Општине Житиште Комисија за доделу награда и признања Цара Душана 15. Житиште. Неблаговремене и необразложене пријаве неће бити узете у разматрање.      

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Житиште

Скупштина Општине Житиште

Комисија за доделу награда и признања

Број : I-17-1/2018

Дана : 9.11.2018.

Житиште

ПредседникКомисије за доделу награда и признања

Скупштине Општине Житиште

Светозар Шкорић с.р.

Документа

Scroll to Top