Search

ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА – БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-23-2015

03.12.2015

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

13.11.2015

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Нa основу члана 108. став 5. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

15.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

14.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

12.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

09.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

09.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

06.10.2015

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

Нa основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

 

02.10.2015 

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку радова – Изградња фискултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top