Search

ИЗВЕШТАЈ СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ ЈЕ ДАНА 20.5.2016. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА ОДРЖАНА ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У НОВОМ САЗИВУ. 

СЕДНИЦОМ ЈЕ ПРЕДСЕДАВАЛА НАСТАРИЈА ОДБОРНИЦА ИРЕНА РИСТИЋ ИЗ МЕЂЕ, УЗ ПОМОЋ ДВОЈЕ НАЈМЛАЂИХ ОДБОРНИКА, ИВАНЕ ПЕТРИЋ ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА И ЈОЖЕФА КРЕРЕКЕША ИЗ НОВОГ ИТЕБЕЈА И СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ САЗИВА БИЉАНЕ ЗУБАЦ .

НАКОН ЈЕДНОГЛАСНОГ УСВАЈАЊА ДНЕВНОГ РЕДА ОД СТРАНЕ ПРИСУТНИХ 30 ОД 31 ОДБОРНИКА  КОЛИКО ПО СТАТУТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИМА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПОДНЕО ЈЕ ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ МЛАДЕН АЈДУКОВИЋНАКОН ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА НА СЕДНИЦИ СУ ЈЕДНОГЛАСНО  ОДЛУКОМ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОТВРЂЕНИ МАНДАТИ ОДБОРНИЦИМА КОЈИ СУ МАНДАТЕ ОСВОЈИЛИ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ ДАНА 24.4.2016. ОДБОРНИЦИ  СУ ПОТОМ ПОЛОЖИЛИ  ОДБОРНИЧКУ ЗАКЛЕТВУ И ПОТПИСАЛИ СВЕЧАНУ ИЗЈАВУ.

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ЈЕ НАСТАВЉЕНА ИЗБОРОМ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ. НА ОВУ ФУНКНЦИЈУ ИЗАБРАН ЈЕ  ДОСАДАШЊИ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ,  ЗОРАН КАСАЛОВИЋ (СПС) ИЗ ЖИТИШТА.  

НАКОН ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗОРАН КАСАЛОВИЋ ЈЕ ПРЕУЗЕО ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И НАСТАВИО СА ПРЕДСЕДАВАЊЕМ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ И У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ ПРЕДЛОЖИО ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЉАНУ ЗУБАЦ ИЗ РАВНОГ ТОПОЛОВЦА КОЈА ЈЕ ПОТОМ ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И ПОСТАВЉЕНА ЗА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ.

ЗА  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗАБРАН ЈЕ  ОДБОРНИК  ЈОНЕЛ ФИЛИП (СПС)  ИЗ ТОРКА КОЈИ ЈЕ И ДО САДА ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ.

НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗОРАНА КАСАЛОВИЋА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗАБРАН ЈЕ ДОСАДАШЊИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МИТАР ВУЧУРЕВИЋ (СНС) ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА .

НА ПРЕДЛОГ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ МИТРА ВУЧУРЕВИЋА, ОД СТРАНЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЈЕ ЗА  ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ  ИЗАБРАН  ЈЕ ЂОРЂЕ  ЖУЖА (СНС) ИЗ РАВНОГ  ТОПОЛОВЦА .

ЗА ЧЛАНОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ   НА ПРЕДЛОГ КАДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ МИТРА ВУЧУРЕВИЋА ИЗАБРАНИ СУ:

ДЕЈАН МЕЛАР ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА, РОБЕРТИНА ВУКЕЛИЋ ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА, ДАНИЛО ШОШО ИЗ РАВНОГ ТОПОЛОВЦА, МАЈА ГРУЈИЋ ИЗ ХЕТИНА, МИЛЕНКО МИЛАКОВИЋ ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА, РАДОЈИЦА ИВАНЧЕВИЋ ИЗ ЧЕСТЕРЕГА, ДРАГАНА ПЕТКОВИЋ ИЗ МЕЂЕ, РОБЕРТ КОЧИШ ИЗ ТОРДЕ И МИЛОШ ДАВИДОВИЋ ИЗ ЖИТИШТА КОЈИ СУ И ДО САДА  БИЛИ ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.

НА ИСТОЈ СЕДНИЦИ УСВОЈЕН ЈЕ ПРИВРЕМЕНИ ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ  ДВА СТАЛНА РАДНА ТЕЛАКОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА И КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА.

ЗА ЧЛАНОВЕ  КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНА ПИТАЊА ИЗАБРАНИ СУ ОДБОРНИЦИ ВЛАДО КОВАЧЕВИЋ, ЈОНЕЛ ФИЛИП, ДРАГАН РАПАИЋ  И ЗОРАН ВУКЕЛИЋ.

ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА ИЗАБРАНИ СУ ДУШАН КУЗМАН, ЈАНОШ ДОБАИ,  МЛАДЕН АЈДУКОВИЋ И СНЕЖАНА ВУЧУРЕВИЋ.

 

 

Документа

Scroll to Top