Search

ЗАМЕНА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СТАРОГ ТИПА МОДЕРНИМ СВЕТИЉКАМА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-37-2015

10.11.2015

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

30.10.2015

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

16.10.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара– замена јавног осветљења старог типа модерним светиљкама у општини Житиште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top