Search

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Одељење за друштвене делатности

 

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  1. Захтев- образац преузимате у писарници.Општинске управе или на овом сајту
  2. Фотокопију личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, фотокопирати прву и другу страну,  а за децу пријава пребивалишта-оргинал или оверена фотокопија.
  3. За запослене, потврда о приходима- остварена зарада – плата, у периоду задња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев,за све чланове домаћинства.
  4. Школска потврда за децу основношколског и средњешколског узраста

 

ЗА ОБНОВУ  ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  1.  Фотокопијa личних карата одраслих чланова домаћинства /фотокопирати прву и другу страну/,
  2.  За запослене остварену зараду – плату у периоду задња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев,

НАПОМЕНА : Са собом понети решење о признатом праву.

Документа

Scroll to Top