Search

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2016. ГОДИНИ

Општи део

Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама

Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

Одводњавање, наводњавање, побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

План прихода сопственог учешћа

Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Пољопривредно земљиште у државној својини груписано по катастарским парцелама са површином државног удела

Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде

Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег – инфраструктура

Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег – сточари

Преглед груписаних јавних  надметања

Збирна табела

Површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом или давањем на коришћење без накнаде

Инфраструктура

latest Nike Sneakers | Streetwear & Hip Hop Klamotten Online Shop , DefShop

Документа

Scroll to Top