Још чланака...

  1. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
  2. РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
  3. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2017
  4. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 2015
  5. РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
  6. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
  7. ОБАВЕШТЕЊЕ O НАЦРТУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ РАДИ УСАГЛАШАВАЊА СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
  8. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ СА ДОНОШЕЊЕМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
  9. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА У 2019. ГОДИНИ
  10. ЈАВНИ ПОЗИВ АКТИВНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА У 2019. ГОДИНИ