Национални и локални регистар извора загађивања - 2022. година

ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР ДОО НОВИ САД

1) Извештај за 2022. годину

 

VAN DRUNEN FARMS EUROPE doo

1) Годишњи извештај о отпаду - дрвена амбалажа, отпадни и канцеларијски папир, папирна и картонска амбалажа

2) Годишњи извештај о отпаду - остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање, прехрамбени производи, отпадне тонер касете, отпадни и канцеларијски папир, отпадна пластична амбалажа у чврстом агргегатном стању, папирна и картонска амбалажа, дрвена амбалажа

 

ИМ МАТИЈЕВИЋ ДОО

1) Извештај за 2022. годину - Фарма Банатски Двор

2) Извештај за 2022. годину - Фарма Банатско Карађорђево

3) Извештај за 2022. годину - Фарма Торда

4) Извештај за 2022. годину - Фарма Српски Итебеј

5) Извештај за 2022. годину - Фарма Хетин

 

 "LIGHT PLASTIC" ДОО ЖИТИШТЕ

1) Извештај за 2022. годину - емитер Е1 и Е2

2) Извештај за 2022. годину - извештај о мерењу буке

3) Извештај за 2022. годину - емитер Е3 - 8.8.2023. године

4) Извештај за 2022. годину - емитер Е3 - 30.08.2023. године