ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приказ # 
Наслов
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Изградња нове са уклањањем постојеће ССГ "Житиште"
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА MИЛОРАДА ТРИВУНОВИЋА ИЗ БАНАТСКОГ ДВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Пољопривредна зграда за смештај и узгој живине у Банатском Двору
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА ДРАГАНА ЈЕШИЋА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИСТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “Телеком Србија” А.Д Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА ДРАГАНА ЈЕШИЋА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА “LIGHT PLASTIC DOO” ЖИТИШТЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СРПСКОМ ИТЕБЕЈУ ОБЈЕКТА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПОЉОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКАТ ЗА УЗГОЈ БРОЈЛЕРА У ВЛАСНИШТВУ МИЛОВАНА РАКИЋА