Kajron vesti

Још чланака...

  1. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА - 2024.ГОДИНА
  2. ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ - 2024. ГОДИНА
  3. JАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ
  4. ПИТАЊА ИЛИ ПРИМЕДБЕ НА АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ
  5. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5 КО БАНАТСКИ ДВОР
  6. ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
  7. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
  8. РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2024. ГОДИНУ
  9. НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНИХ ОПШТИНА НОВА ЦРЊА, СЕЧАЊ И ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2030. ГОДИНЕ
  10. САЗИВ ЗА 29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 22.12.2023. ГОДИНЕ

Поткатегорије