ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА - ОДЛУКЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ

bridgemedia | NIKE RUNNING SALE