ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА - ОДЛУКЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ

Running Sneakers | New Balance 991 Footwear