ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА - ОДЛУКЕ ИЗ 2013. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДЛУКА О СТОПАМА ПОРЕЗА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА 

Buy Sneakers | Air Jordan Sneakers