Search

Inspektor za komunalne poslove

 

OPIS POSLOVA:

  • prati primenu propisa iz svog delokruga rad;
  • vrši nadzor nad zakonitošću rada komunalnih preduzeća u pogledu obavljanja komunalnih delatnosti;
  • preduzima mere radi otklanjanja uočenih neprvilnosti odnosno nedostataka;
  • vrši nadzor i kontrolu u pogledu korišćenja, održavanja i funkcionisanja komunalnih objekata individualne i zajedničke komunalne potrošnje, a posebno isporuke vode, gasa i topolotne energije, kontroliše ispravnost, vodi brigu o uređenju i čistoći deponija smeća javnih zelenih površina, saobraćajnica, pijaca, parkirališta, autobuskih stajališta, spomenika, spomen obeležja i groblja;
  • vrši nadzor nad privremenim objektima na javnim površinama;
  • kontroliše stanje komunalnih objekata;
  • nalaže uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina, ako su oni ostavljeni protivno propisima;
  • nalaže izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzima mere za otklanjanje nedostataka;
  • pokreće prekršajni postupak i druge postupke i izriče i naplaćuje novčane kazne, na licu mesta u skladu sa zakonom i opštinskim odlukama;
  • poziva, saslušava i uzima izjave od odgovornih lica, naređuje stručna merenja, izdaje rešenja, opomene i zaključke;

 

Miloje Ilić

Kontakt 023/821 050 lokal 218

Running sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL – Grailify

Документа

Scroll to Top