ЗАКЉУЧЦИ, ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Приказ # 
Наслов
2023. ГОДИНА
2022. ГОДИНА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗАКЉУЧАК О ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ПОМОЋНИХ И ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ПОВРШИНА НИЈЕ ВЕЋА ОД 400 КВАДРАТА
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ, 27.12.2016
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ, 29.11.2016