КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ОПШТИ ДЕО (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - УСЛОВИ - СПОРТИСТИ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - СПОРТСКИ СТРУЧЊАЦИ (преузмите ОВДЕ)

КОНТРОЛНА ЛИСТА - ПРОСТОР ОДНОСНО СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И СПОРТСКА ОПРЕМА (преузмите ОВДЕ)