Search

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ТУРИЗАМ, ОМЛАДИНУ, СПОРТ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Едит Сарка

Канцеларија 36 – први спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 106

 

ОПИС ПОСЛОВА: Прати и примењује прописе из своје надлежности, покреће иницијативе и предлаже пројекте из области туризма, спорта, културе и ангажовању младих, одржава и унапређује односе са свим институцијама и организацијама из свог делокруга рада; остварује сарадњу са надлежним државним органима, установама на свим нивоима, домаћим и страним НВО из своје области, ангажује се на промоцији туристичких потенцијала Општине, обавља друге послове по налогу Председника општине; за свој рад одговара Председнику општине.

Документа

Scroll to Top