Search

Канцеларијски и административно технички послови у пољопривреди и закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Драгана Шево

Канцеларија 34 – први спрат

Контакт 023/821 050 локали 127

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља административне и техничке послове за потребе Комисије за закуп земљишта у државној својини и Комисије за израду годишњег програма; води и ажурира у електронском облику за потребе израде и реализације Годишњег програма и заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини; води све потребне евиденције за потребе закупа земљишта у државној својини;; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top