Послови административно техничког секретара и дактилографа

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО –ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгица Стојисављевић

Канцеларија 58

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

 ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника општине; прима пошту за председника општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака;  успоставља телефонске везе; рукује телефаксом и рачунаром; израђује на рачунару дописе за потребе председника и заменика председника; по потреби послужује госте;  обавља и друге послове из домена протокола, као и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

            

ДАКТИЛОГРАФ – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИКПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгана Шево

Канцеларија 58

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља дактилографске послове – куцање текстова на рачунару - писаћој машини из рукописа или по диктату за потребе председника општине, заменика председника општине, помоћника председника и начелника Општинске управе;  води потребне евиденције за потребе и по налогу председника општине и начелника Општинске управе;  по потреби прима странке, послужује госте и обавља друге протоколарне послове; обавља друге административно – техничке послове за потребе председника општине, заменика општине, помоћника председника и начелника Општинске управе; врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику Општинске управе.

Временска прогноза

Mostly Cloudy

28°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 47%

Wind: 17.70 km/h

  • Scattered Thunderstorms
    26 Jun 2017 29°C 19°C
  • Mostly Sunny
    27 Jun 2017 31°C 17°C