ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ТОРДИ, III-04-404-1-49-2015 - ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА, III-04-404-1-48-2015
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЕЂИ, III-04-404-1-47-2015
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ, III-04-404-1-46-2015
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ТОРДИ, III-04-404-1-43-2015
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ХЕТИНУ, III-04-404-1-42-2015
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ ДВОРУ, III-04-404-1-41-2015
САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-40-2015
УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-38-2015
ЗАМЕНА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СТАРОГ ТИПА МОДЕРНИМ СВЕТИЉКАМА У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-37-2015