ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Одељење за друштвене делатности

Лакић Милорад, Мариника Миљевић
Канцеларија 1 - приземље
Контакт 023/821 050 локал 126

 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1. Захтев- образац преузимате у писарници.Општинске управе или на овом сајту
 2. Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици-оргинал или оверену фотокопију.
 3. Уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева-оргинал или оверена фотокопија.
 4. Фотокопију личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, фотокопирати прву и другу страну,  а за децу пријава пребивалишта-оргинал или оверена фотокопија.
 5. Фотокопију оверене здравствене књижице подносиоца захтева фотокопирати прву страну са именом и презименом и страну где се види овера, оверена фотокопија.
 6. За запослене, потврда о приходима- остварена зарада – плата, у периоду задња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев,за све чланове домаћинства.
 7. За незапослене доказ о незапослености-уверење Националне службе за запошљавање и фотокопија радне књижице.
 8. Уверење о катастарским приходима за претходну годину,за све чланове домаћинства-из места рођења и места пребивалишта.
 9. Пореско уверење.
 10. Школска потврда за децу основношколског и средњешколског узраста

 

ЗА ОБНОВУ  ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 1.  Фотокопијa личних карата одраслих чланова домаћинства /фотокопирати прву и другу страну/,
 2.  Фотокопијa оверене здравствене књижице носиоца права /фотокопирати прву страну са именом и презименом и страну где се  види овера/,
 3.  За запослене остварену зараду – плату у периоду задња три месеца која претходе месецу у коме се подноси захтев,
 4.  За незапослене уверење од тржишта рада,
 5.  Уверење о имовном стању из Службе за катастар непокретности за претходну годину.
 6.  Пореско уверење.

НАПОМЕНА : Са собом понети решење о признатом праву.

Временска прогноза

Mostly Cloudy

29°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 47%

Wind: 22.53 km/h

 • Partly Cloudy
  20 Jul 2018 29°C 18°C
 • Partly Cloudy
  21 Jul 2018 30°C 17°C