Још чланака...

  1. У П О З О Р Е Њ Е
  2. САЗИВ ЗА 27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 24.10.2019
  3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИЧКИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА У ВОЈВОДИНИ
  4. РАНГ-ЛИСТА ПО КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
  5. "МОЈ ВРТИЋ - МОЈЕ ЧУВАЛИШТЕ" - Саопштење за јавност
  6. ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ТАКСИ, НАКНАДА И ПОРЕЗА
  7. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА У 2019. ГОДИНИ
  8. ХХ ЈУБИЛАРНА СРБОБРАНСКА БРАЗДА
  9. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2019.
  10. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ