Још чланака...

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА
  2. ЗАВРШЕН 14 КЊИЖЕВНИ КОНКУРС "БАНАТСКО ПЕРО"
  3. ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ
  4. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЗА КУПОВИНУ ЂАЧКЕ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ
  5. ЗАКЉУЧАК О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП "РАЗВОЈ"
  6. РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
  7. РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
  8. РАНГ-ЛИСТА ПО КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
  9. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
  10. Решење о избору пројеката/програма по Јавном позиву за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава и аматерских драмских секција за 2016. годину