Још чланака...

  1. ПОЗИВ НА ДОГАЂАЈ "ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА И КОНКУРСА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ"
  2. ЈАВНИ ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
  3. АФРИЧКА КУГА -БРОШУРЕ ЗА ЛОВЦЕ И ВЛАСНИКЕ ЖИВОТИЊА
  4. ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ГРИПА ОД ПОНЕДЕЉКА РАДЕ САМО ТРИ ДЕЖУРНА ВРТИЋА
  5. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈКСП "ЕКОС" ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
  6. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА ИЗ ИЗБЕГЛИЧКИХ, ПРОГНАНИЧКИХ И РАСЕЉЕНИЧКИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
  7. САЗИВ ЗА 22. (ДВАДЕСЕТДРУГУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 31. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)
  8. JАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ
  9. Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије - Обавештење за јавност
  10. УПИТНИК ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА И КОРИСНИЦА УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ