ПРОДУЖЕН РОК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ИМОВИНЕ ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА до 30.06.2016. године

       Обавештaвају се избегла лица ( из Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније) која живе на територији општине Житиште да је процедура евидентирања отете, уништене, оштећене, неадекватно обновљене, неадекватно размењене и неадекватно продате имовине продужена до 30.06.2016 године . Образац за евидентирање имовине налази се на сајту Савеза Срба из региона (www.ssr.org.rs) и попуњава се на сајту електронским путем тј. није га могуће штампати и ручно попуњавати.

        Приликом евидентирања  имовине и попуњавања обрасца наводе се све ПОКРЕТНЕ И  НЕПОКРЕТНЕ ствари које је ималац права својине  посeдовао.

      Овим путем позивају се грађани да пријаве имовину која је отуђена или уништена, јер је то неопходан предуслов у процедури заштите имовинских права избеглих и прогнаних лица.

   

          У Житишту, дана 03.06.2016 године

                     Повереник за избегла лица:                                                   Заштитник грађана општине Житиште:

                      Никола  Штула с.р.                                                                    дипл.правник Кузман Алекса с.р.