ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Мат Пиле ДОО Српски Итебеј поднео
захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну
средину ПРОЈЕКТА...

 

Обавештење - Банатско Карађорђево

Обавештењe - Хетин

Обавештење - Српски Итебеј